Зали в Габровска област

гр. Габрово

Габрово - Спортна зала ОрловецСпортна зала „Орловец”

Адрес: ул. „Орловска” 111

Брой места: 2000 (седящи)

Тел. за контакти: 0878 980 461