Зали в Пловдивска област

гр. Пловдив

Пловдив - Античен театърАнтичен театър

Адрес: ул. „Цар Ивайло” (Старинен Пловдив)

Брой места: 3500 (седящи)

Тел. за контакти: 0888 679 079