Зали в София-град

гр. София

София - зала 1 НДКНационален дворец на културата – Зала 1 (НДК)

Адрес: пл. „България” 1

Брой места: 3380 (седящи)

Тел. за контакти: 02 / 916 6830 (office@ndk.bg)

София - театър АзарянТеатър „Азарян”

Адрес: пл. „България” 1

Брой места: 504 (седящи)

Тел. за контакти: 02 / 916 6197

София - кино ЛюмиерКино „Люмиер”

Адрес: ул. „Ангел Кънчев”

Брой места: 370 (седящи)

Тел. за контакти: 02 / 916 6830 (office@ndk.bg)

София - зала 3 НДКЗала 3 на НДК

Адрес: пл. „България” 1

Брой места: 1200 (седящи)

Тел. за контакти: 02 / 916 6830 (office@ndk.bg)

София - зала 4 НДКЗала 4 на НДК

Адрес: пл. „България” 1

Брой места: 150 (седящи)

Тел. за контакти: 02/ 916 6830 (office@ndk.bg)