Музеи във Врачанска област

гр. Враца

гр. Мездра

Градска художествена галерия

Адрес: гр. Мездра, 3100, ул. „Просвета“ № 1,

Телефон: 0910 92417

e-mail: sisyo@abv.bg

Работно време и цени

гр. Чипровци

Исторически музей

Адрес: гр. Чипровци, ул. „Витоша“ № 2

Телефон: 0955 42168

e-mail: historicalmuseum_chiprovtsi@abv.bg, muzei_chiprovtsi@abv.bg

Работно време и цени