Театри

народен театър

каталог на театрите в България, подредени по градове.

Изберете населено място:

София

Народен театър „Иван Вазов”

Адрес: ул. „Дякон Игнатий” 5

Web: www.nationaltheatre.bg

Телефон: 02 881 92 19, 02 811 92 80 (директор), 02 811 92 38 (зам. директор), 02 811 92 23 (реклама), 02 811 92 32 (артистичен секретар), 02 811 92 27 (билетни каси), 02 811 92 59 (билетни каси), 02 987 78 00 (факс)

e-mail: info@nationaltheatre.bg

Театрална работилница „Сфумато”

Адрес: ул. „Димитър Греков” 2

Web: www.sfumato.info

Телефон: 02 944 01 27 (централа), 02 943 39 35 (арт. секретар), 02 944 01 27 (реклама и маркетинг), 02 943 38 90 (билетна каса), 02 468 29 90 (факс)

e-mail: sfumato@box.net1.bg

Младежки театър”Николай Бинев”

Адрес: бул. „Княз Дондуков” 8-10

Web: www.mlt.bg

Телефон: 02 939 40 11 (директор), 02 939 40 43 (зам. директор), 02 939 40 42 (главен счетоводител), 02 939 40 41 (връзки с обществеността), 02 939 40 53 (маркетинг и реклама), 02 988 17 53 (билетна каса), 02 939 40 59 (билетна каса)

e-mail: office@mlt.bg

Сатиричен театър „Алеко Константинов”

Адрес: ул. „Стефан Караджа”  26

Web: www.satirata.bg

Телефон: 02 988 54 24 (директор), 02 930 41 42 (зам. директор), 02 988 27 62, 02 930 41 44 (главен счетоводител), 02 930 41 53 (касиер), 02 989 46 78 (организатор продажби), 02 930 41 71 (PR и реклама)

e-mail: office@satirata.bg

Театър 199

Адрес: ул, „Славянска” 8

Web: www.theatre199.org

Телефон: 02 987 08 72, 02 987 24 21, 02 987 85 33 (билетна каса), 02 988 53 19 (факс)

e-mail: theatre199@theatre199.org

Театър „Българска армия”

Адрес: ул. “Г. С. Раковски” 98

Web: www.tba.art.bg

Телефон: 02 987 23 03 (билетна каса), 02 988 07 08, 0878 199 010 (PR и реклама)

e-mail: tba@art.bg

Открита сцена „Сълза и смях”

Адрес: ул. „Г. С. Раковски” 127

Web: www.salzaismyah.bg

Телефон: 02 987 68 18 (мениджър), 02 987 58 95 (билетна каса)

e-mail: otkritascena@salzaismyah.bg

Малък градски театър „Зад канала”

Адрес: бул. „Мадрид” 1

Web: www.zadkanala.bg

Телефон: 02 846 20 20 (администрация), 0884 009 582, 0884 009 570 (връзки с обществеността), 02 944 24 48 (билетна каса)

e-mail: mgt@abv.bg

Театър „Възраждане”

Адрес: пл. „Славейков” 4 (Столична библиотека)

Web: www.theatrevazrajdane.bg

Телефон: 02 987 54 11 (директор), 02 988 17 83 (счетоводство), 0884 321 406, 0887 078 234 (реклама и продажби), 0886 522 072 (връзки с обществеността), 02 987 24 31 (билетна каса)

e-mail: theatrevazrajdane@abv.bg

Театър „София”

Адрес: бул. „Янко Сакъзов” 23А

Web: www.sofiatheatre.eu

Телефон: 02 944 51 03 (централа), 02 944 12 02, 0878 82 90 53 (маркетинг и продажби), 0878 92 75 18 (организирани посещения), 02 944 24 85, 0878 82 91 02 (билетна каса)

e-mail: sofiatheatre@gmail.com

Театър „Ателие 313”

Адрес: кв. „Красна поляна”, ул. „В. Д. Стоянов” (до бл. 7)

Web: www.atelie313.com

Телефон: 02 483 20 09, 0884 175 940, 0888 137 514

e-mail: atelie313@abv.bg

Център за култура и дебат „Червената къща”

Адрес: ул. „Любен Каравелов” 15

Web: www.redhouse-sofia.org

Телефон: 02 988 81 88, 0885 82 85 32

e-mail: info@redhouse-sofia.org

Нов театър НДК

Адрес: пл. „България” 1 (НДК)

Web: www.newtheatre.bg

Телефон: 0888 30 00 87, 0888 30 00 67

e-mail: info@newtheatre.bg

Независим театър

Адрес: ул. „Върбица” 12

Web: www.intheatre.bg

Телефон: 0898 80 82 82, 0988 98 87 41

Театър „Азарян”

Адрес: пл. „България” 1

Телефон: 02 916 61 97 (билетна каса)

Благоевград

Драматичен театър „Никола Вапцаров”

Адрес: пл. „Георги Измирлиев” 1

Web: www.blagoevgradtheater.eu

Телефон: 073 88 52 50 (централа), 0879 52 37 29 (билетна каса), 073 88 52 53, 0879 53 62 19 (директор и арт. секретар), 073  88 52 47 (организация и реклама), 0879 52 37 30 (връзки с обществеността), 073 88 52 51 (факс)

e-mail: dt_vapcarov@abv.bg

Бургас

Драматичен театър „Адриана Будевска”

Адрес: ул. „Цар Асен” 36А

Web: www.burgteatre.com

Телефон: 056 84 14 94, 056 84 17 15 (централа), 056 84 22 66, 056 84 60 40 (билетна каса)

e-mail: burgteatre@abv.bg

Куклен театър

Адрес: ул. „Кл. Охридски” 2

Web: www.burgaspuppets.com

Телефон: 056 84 29 98 (директор), 056 84 07 35 (счетоводство), 056 84 12 35 (каса)

e-mail: dkt_burgas@abv.bg

Варна

Драматичен театър „Стоян Бъчваров”

Адрес: пл „Независимост” 1

Web: www.dramavarna.com

Телефон: 052 66 96 41 (артистичен секретар), 052 61 53 03 (факс), 052 61 29 98 (сцена „Филиал”), 052 66 96 52 (билетна каса), 052 66 96 99 (портал)

e-mail:        theater@tmpcvarna.com

Държавен куклен театър

Адрес: ул. „Драгоман” 4

Web: www.vnpuppet.com

Телефон: 052 607 841, 0887 373 375 директор, 052 607 842, 0887 272 277 (зам. директор / факс), 052 607 843, 0888 123 602 (счетоводство), 052 607 844, 0888 123 604 (билетна каса)

e-mail:        office@vnpuppet.com

Видин

Държавен куклен театър

Адрес: пл. „Бдинци” 1, ет. 3

Web: www.dkt-vidin.com

Телефон: 094 601 933, 094 601 932

e-mail:        dkt_vidin@abv.bg

Враца

Драматично-куклен театър

Адрес: пл. „Хр. Ботев” 1

Web: www.theatre.vratsa.eu

Телефон: 092 62 64 98, 0878 31 10 30 (директор), 092 62 64 98, 0878 36 10 30 (зам. директор), 092 66 56 38 (главен счетоводител), 092 62 30 44, 0878 88 46 75 (билетна каса), 092 62 30 43 (пропуск)

e-mail:        popdimitrov@abv.bg

Габрово

Драматичен театър „Рачо Стоянов”

Адрес: ул. „Тимок” 2, пк. 81

Web: www.dramagabrovo.com

Телефон: 066 806 722 (директор), 066 806 221 (зам. директор), 066 806 321 (счетоводство), 066 803 860 (билетна каса), 066 807 677 (маркетинг и реклама)

e-mail:        comedy@abv.bg

Държавен куклен театър

Адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 11

Web: www.gabrovopuppet.bg

Телефон: 066 809 051 (централа), 066 809 052 (факс)

e-mail:        dkt_gabrovo@abv.bg

Добрич

Драматичен театър „Йордан Йовков”

Адрес: ул. „България” 5

Web: www.dramadobrich.com

Телефон: 058 605 573, 058 605 706, 0885 38 73 19

e-mail:        drama_dobrich@abv.bg

Драматичен куклен театър „Дора Габе”

Адрес: ул. „25-ти септември” 44А

Web: www.kuklenteaterdobrich.com

Телефон: 058 602 483 (директор), 058 602 465 (главен счетоводител), 0876 34 7 7 25 (маркетинг и реклама), 058 603 448 (касиер), 058 602 447, 0882 060 363 (организатор)

e-mail: dkt_dobrich@abv.bg, dkt.dobrich@abv.bg

Ловеч

Драматичен театър

Адрес: ул. „Търговска” 49

Телефон: 068 604 194, 068 604 196

e-mail:        drama_lch@mail.bg

Пазарджик

Драматично-куклен театър „Константин Величков”

Адрес: пл. „Константин Величков” 1

Web: www.theatre-pz.info

Телефон: 034 44 35 33 (каса), 034 44 35 35 (централа), 034 44 35 32, 0878 24 50 00 (директор), 0878 24 50 05 (зам. директор), 0878 24 50 03 (главен счетоводител), 034 44 35 32, 0878 24 50 02 (арт секретар)

e-mail:        artpz@abv.bg

Плевен

Драматично-куклен театър „Иван Радоев”

Адрес: ул. „Васил Левски” 155

Web: www.teatur-plevenbg.com

Телефон: 064 848 053 (централа), 064 822 087 (директор), 064 822 287 (реклама), 064 844 016 (факс), 064 834 096 (главен счетоводител), 064 835 276 (организация и реклама), 064 834 376 (каса)

e-mail: teatur_pleven@abv.bg

 

Пловдив

Драматичен театър „Н. О. Масалитинов”

Адрес: ул. „Княз Александър I” 38

Web: www.dtp.bg

Телефон: 032 271 272 (директор), 032 271 277 (маркетинг и реклама), 032 271 270 (централа)

e-mail: dtp@dtp.bg

Държавен куклен театър

Адрес: ул. „Хр. Г. Данов” 14

Web: www.pptheatre.com

Телефон: 032 63 11 47 (дирекция / факс), 032 26 58 40 (организирани посещения), 032 62 32 75 (билетна каса)

e-mail: kasa_pptheatre@abv.bg, pr_pptheatre@abv.bg, pptheatre@abv.bg

Разград

Драматичен театър „Антон Страшимиров”

Адрес: пл. „Независимост” 2

Web: www.theatrerz.com

Телефон: 084 662 317 (директор), 084 662 313 (главен счетоводител), 084 661 232 (маркетинг и реклама), 084 662 319 (факс)

e-mail: theaterrz@abv.bg

Русе

Драматичен театър „Сава Огнянов”

Адрес: пл. „Свобода” 4, п.к. 47

Web: www.theatre.ruse.bg

Телефон: 082 830 166 (директор), 082 830 163 (арт. секретар / факс), 082 803 164 (главен счетоводител), 082 830 165 (връзки с обществеността), 082 830 168 (билетна каса)

e-mail: drama.ruse@gmail.com

Държавен куклен театър

Адрес: ул. „Княжеска” 9

Web: www.puppetruse.com

Телефон: 082 22 52 73, 082 22 58 05

e-mail: ktruse@mail.bg

Силистра

Драматично-куклен театър

Адрес: ул. „Симеон Велики” 35

Web: www.puppetsilistra.eu

Телефон: 086 83 18 10, 0879 69 88 26 (директор / администрация), 086 83 18 20 (главен счетоводител), 086 83 18 30 (билетна каса), 0879 69 88 37, 0879 49 22 99 (организатори)

e-mail: puppet_silistra@mail.bg

Сливен

Драматичен театър „Стефан Киров”

Адрес: пл. „Х. Димитър” 4, п.к. 373

Web: www.theatresliven.com

Телефон: 044 62 41 81 (централа), 044 62 30 08 (директор / факс), 044 62 38 69 (зам. директор), 044 62 41 04 (главен счетоводител), 044 62 30 14 (билетна каса)

e-mail: dtsliven@abv.bg

Държавен куклен театър

Адрес: бул. „Цар Освободител” 24

Web: www.puppets-sliven.eu

Телефон: 044 62 35 41 (централа), 0876 810 470, 0884 251 969 (организатори)

e-mail: kuklen_sliven@abv.bg

Смолян

Родопски драматичен театър „Николай Хайтов”

Адрес: бул. „България” 8

Телефон: 0301 813 06 (директoр)

e-mail: rdrteatyr@gmail.com

Стара Загора

Драматичен театър „Гео Милев”

Адрес: бул. „Митрополит Методий Кусев” 28

Web: www.dtgeomilev.com

Телефон: 042 66 22 73 (директор), 042 62 69 78 (зам. директор), 042 62 22 67 (главен счетоводител / факс), 042 62 22 73, 0886 822 206 (маркетинг и реклама), 042 62 73 31, 0886 811 042 (специалист продажби), 042 62 22 83, 0886 89 90 61 (билетна каса)

e-mail: dt_geomilev@abv.bg

Държавен куклен театър

Адрес: ул. „Ген. Гурко” 46

Web: www.pierrot-bg.com

Телефон: 042 620 420 (централа / факс)

e-mail: iptf_pierrot@abv.bg

Търговище

Драматичен театър

Адрес: ул. „Бенковски” 2

Web: www.dramatheatretargovishte.com

Телефон: 0878 46 00 17, 0601 6 33 77 (директор / факс), 0601 6 33 78, 0878 46 00 19 (счетоводство), 0601 6 33 77, 0878 46 00 18 (реклама и организация), 0601 6 25 28

e-mail: dots@abv.bg

Държавен куклен театър

Адрес: ул. „Христо Ботев” 5

Web: www.puppettargovishte.org

Телефон: 0601 65 085, 0601 65 401

e-mail: puppet_tshte@abv.bg

Хасково

Драматично-куклен театър „Иван Димов”

Адрес: ул. „Отец Паисий” 40

Web: www.dkth.org

Телефон: 038 59 14 90 (главен счетоводител), 038 59 04 92 (каса), 038 59 15 03 (организация и реклама)

e-mail: dkth@abv.bg

Шумен

Драматично-куклен театър „Иван Друмев”

Адрес: бул. „Славянски” 72

Web: www.theatreshumen.com

Телефон: 054 877 384, 0889 480 789 (директор), 054 800 275, 0885 023 843 (зам. директор и организатори), 054 872 245, 0885 026 266 (гл. счетоводител), 054 877 384, 0885 023 943 (артистичен секретар), 054 872 243 (билетна каса), 054 872 241 (портал)

e-mail: dktheatreshumen@abv.bg

Ямбол

Драматичен театър „Невена Коканова”

Адрес: ул. „Г. С. Раковски” 20

Web: www.dt-nevenakokanova.org

Телефон: 046 66 34 30 (директор), 046 66 34 26 (главен счетоводител), 046 66 34 31 (артистичен секретар), 046 66 34 28, 0893 36 09 28 (импресарско бюро), 046 66 34 25 (билетна каса), 046 66 34 31 (факс)

e-mail: info@dt-nevenakokanova.org

Държавен куклен театър „Георги Митев”

Адрес: ул. „Жорж Папазов” 1

Web: www.yambolpuppet.com

Телефон: 046 66 27 49, 0893 389 032 (директор), 046 66 27 38, 0879 021 601 (маркетинг и реклама), 046 66 27 38 (организатор), 046 66 27 39 (счетоводство / факс)

e-mail: yambol_puppet@mail.bg